Banrapport Tidaholm

Sträcka 1
Längd: 6,6 km
Går till en början på vårt träningsspår i storskogen som till stor del består
av bred grusstig. Sedan ut på både stora och lilla crossbanorna. Efter det åter
på träningsspåret ända fram till mål.

Sträcka 2
Längd: 4,1 km
Börjar med en del snabb vägåkning upp mot de högst belägna sandpartierna
av träningsspåret. Sedan fortsatt ut mot hagmarkerna. Där blir det rätt mycket
öppen gräsåkning ner mot mål.

MARKSTATUS
Tisdag 15/1:
Varierande tjäle med 5 cm snö. Har förhoppning av kyla i slutet av veckan.

/A. Friman