PM1 Karlsborg

Nedan finner PM1 för deltävlingen i Karlsborg på söndag. Jämfört med tidigare år har Karlsborg bytt plats på uppställning av MC och förarmötet – detta för att förarmöte hålls vid tidigare uppställningsplats.