Vanliga frågor

Här finner du svar på de frågor som ställs oftast till oss.

Vilken färg ska jag ha på mina siffror och bakgrunder?
Det är din licensklass, inte tävlingsklass, som bestämmer vilken siffer- och bakgrundsfärg du ska ha. Så kolla vilken licenstyp du har och stäm sedan av enligt tabellen nedan. Se Enduroreglementet för ytterligare info…

Licensklass Bottenfärg Sifferfärg
Ungdom Pojkar Vit Svart
Ungdom Flickor Vit Röd
Junior Grön Vit
Senior Gul Svart
Elit Röd Vit
Dam Lila Vit

I vilken ordning kommer klasserna köra?
Det kommer variera från tävling till tävling. Den största faktorn är väderförutsättningarna och hur de påverkar banan.
Till exempel, om det kommit massor med nysnö så funkar det inte riktigt att skicka ut Ungdom först. Detta gör naturligtvis att vi inte vet långt i förväg vilket Heat som kör först osv.
Vilken ordning och hur tidsschemat blir presenteras i PM inför varje tävling. Detta PM publiceras normalt i mitten av veckan för aktuell tävling.

Hur avanmäler jag mig?
Om du fått förhinder så måste du självklart avanmäla dig, annars får du inte tillbaks din anmälningsavgift. Det gör du via Svemo TA

Hur fungerar seedningen?
Seedningen är gjord på ett väldigt sinnrikt sätt…
Målsättningen är att minimera omkörningar och därigenom se till att alla har så fina förutsättningar som möjligt och får en trevlig dag i spåret.
Detta gör vi genom att titta på den ”fart” som varje förare kör med, inte vilken placering denna har i cupen.
Detta görs genom att vi räknar ut varje enskilld förares placering på varje enskilld sträcka/varav i alla heat denne kört. Denna data bearbetas sedan, t.ex. filtreras ”katastrofresultat” bort, och sedan används den för att sortera förarna hur fort de kör.
Det finurliga med detta är att även om en förare bara lyckats fullfölja enstaka sträckor, så kommer denne seedas ihop med lika snabba motståndare. Å det minimerar omkörningar och alla får en så trevlig dag och rättvis seedning som möjligt…

Förare som bytt heat har vi försöker vi seeda in i det nya heatet baserat på resultatet i det gamla heatet. Nya förare är i motionsheaten inlagda ungefär från mitten och bakåt. I SJBD-heatet har vi försökt titta på USM/SM för nya förare.
Första deltävlingen varje år seedas på samma vis, men vi tittar då på föregående års serie.