Startlistor Tidaholm 6:6 Finalen 2022

Då är seedningen för årets sista tävling, finalen i Tidaholm vintercupen 2022 färdig. Om ni anser er vara gravt felplacerade (5-10 led) – ta kontakt med oss i tidtagningen på morgonen på tävlingsdagen. Samma gäller om du är efteranmäld och inte finns med i startlistan.

Nedan följer startlistor.

Varmt välkomna!