Inbjudan/TR 2021

Följande arrangörer inbjuder till ”Vintercupen Östra Skaraborg 2021”: Töreboda MK 6/2, Tidaholms MK 13/2, Falköpings MK 27/2, Tibro MK 13/3.

Tävlingarna är Nationella, Typ 1 Mixad och arrangeras enligt SVEMO regler och dessa TR som har godkänts av Svemo Endurosektion. Vissa av deltävlingarna körs utan Supervisor och tävlingsledarens beslut kan då ej överklagas.

Corona-anpassning: Vi vill klargöra redan från början att det kommer göras anpassningar och sättas begränsningar för att tävlingarna ska kunna genomföras på ett så smittskyddssäkert sätt som möjligt. Vad dessa blir i detalj kommer vi bestämma och presentera på hemsida och i PM närmare varje deltävling, då vi på det sätt kan anpassa oss efter läget just då och med så färsk information som möjligt. Men räkna med att allt inte kommer va helt som vanligt utan anpassningar kommer göras för varje deltävling.

Organisationskommitte: Anders Friman, Anders Hjerp, Andreas Karlsson, Conny Paulsson, Daniel Johansson, Jesper Eriksson, Kenneth Rundberg, Kent Johansson, Peter Tapper, Rickard Ahlin, Stefan Anderberg, Fredrik Holmvik

Klassindelning: Senior, Junior, Bredd, Dam, Ungdom E0, Ungdom E1, Motion -39, Motion 40-49, Motion 50-59, Motion 60-, Motion Dam. Den ålder du uppnår under 2021 avgör vilken åldersklass du ska delta i. Förare får endast tävla i en klass.

Föranmälan: Samtliga deltävlingar via Svemo TA på hemsidan ta.svemo.se senast 21.00 tre dagar före respektive tävling (onsdag vid lördagstävling). Vid anmälan före denna tid kommer föraren ingå i seedningen för startordning. Anmälan efter denna tidpunkt medför att föraren ej tas med i seedningen och får starta sist.

Anmälningsavgift: Senior, Junior, Bredd, Dam och Motion 350 kr/tävling. Ungdom 250 kr/tävling. Anmälningsavgiften måste betalas via Svemo TA innan anmälningstiden gått ut för godkänd anmälan. 100 kr/tävlande/deltävling avsätts till satsningen Team West.

Efteranmälan: Via Svemo TA senast kl 21.00 dagen före tävling. Ingen efteranmälan på plats. Efteranmälda seedas ej.

Efteranmälningsavgift: 100 kronor (utöver anmälningsavgift).

Avanmälan/Återbud: Via Svemo TA senast 06.30 på tävlingsdagen. Då återbetalas hela anmälningsavgiften, annars återbetalas inget.

Startnummer: Du väljer startnummer i samband med föranmälan, vilket gäller i hela cupen. Bakgrund/Sifferfärg enligt SR Enduro.

Transponder: Transponder (Mylaps/AMB MX) användas vid samtliga deltävlingar. Transpondernummer skall anges vid föranmälan. Föraren står för egen transponder och ansvarar för dess funktion och montering.

Utrustning: Enligt NT och SR Enduro

Licens: Endurolicens klass Elit, Senior, Junior eller Ungdom krävs. Tillfällig licens löses via ta.svemo.se.
Samtliga deltävlingar kan köras med oregistrerad motorcykel och utan körkort. 

Heatindelning: – Senior, Junior, Bredd, Dam.    – Motion -39, Motion 40-49.    – Motion 50-59, Motion 60-, Motion Dam, Ungdom.
Samtliga klasser kör ett heat/tävling, vilka delas upp så ena heatet avslutas innan nästa genomförs.  Vilket heat som körs först meddelas i PM och kan variera mellan tävlingarna. Dispens för att köra Ungdom ihop med Motion finns från Endurosektionen.

Förfarande: Föraren skall inom tilldelad tid genomföra ett visst antal varv/prov.
Start sker med förare indelade i startgrupper med visst mellanrum och förarens tilldelade tid räknas från dennes individuella start.
Föraren passerar depå/service mellan varje varv. Hur servicetiden disponeras avgör föraren själv och nytt varv kan påbörjas när denne vill. Endast varv avslutade inom den tilldelade tiden räknas. Flera varv än utsatt antal får ej köras.

Startordning: Förarna ställs upp i startled enligt i förväg publicerad seedningslista. Att stå rätt uppställd, i tid, är förarens eget ansvar. Om föraren missar sin tilldelade startgrupp får denne istället starta efter sista ordinarie startgrupp.
Viss seedning sker inför första deltävling med hänsyn till resultatet från föregående års cup.
Startordningen vid efterföljande tävlingar kommer att baseras på tidigare deltävlingar på ett sådant sätt att man får starta med så fartmässigt jämbördiga deltagare som möjligt. I möjligaste mån kommer klasserna i varje heat att samseedas.
Wildcard för att starta längre fram kan sökas via e-post till timing@vintercupen.nu INNAN föranmälningstiden gått ut. Uppge Namn, Klass, Startnummer och meriter för uppseedning. Beslut tas fritt av tidtagningsansvarig i samråd med tävlingsledningen.

Körtid: Tilldelad tid: Senior, Junior, Bredd och Dam 2:00. Motion och Ungdom 1:40.
Aktiv körtid ca: Senior och Junior 1:30. Bredd och Dam 1:15.  Motion/Ungdom 1:00. Antal varv/prov att köra meddelas på officiell anslagstavla på tävlingsdagen. Tävlingsledningen har rätt att under pågående tävling justera Antalet varv och/eller den Tilldelade tiden. Detta meddelas på officiell anslagstavla, senast då förste förare går ut på sitt näst sista varv/prov.

Respittid: Arrangören äger rätt att neka förare gå ut på nytt varv om de anser att denne utom alla tvivel inte kommer hinna fullfölja varvet innan den tilldelade körtiden gått ut. Detta för att undvika förseningar i tidsschemat.

Bedömning: Vinnare är den som av det utsatta antalet varv har den kortaste sammanlagda körtiden.
Antal varv räknas högre än sammanlagd tid. Om körtiden ej går att särskilja avgör tid på sista varvet, sen näst sista osv.

Poängberäkning Cup: Vinnaren av varje deltävling tilldelas till sammanställningen en maxpoäng. Sedan minskar antalet poäng med ett för varje placering. Dock är minskningen större i toppen. Placering 1-2: -4 poäng. Placering 2-3: -3 poäng. Placering 3-4: -2 poäng.
Maxpoäng för deltävlingsseger: Senior = 50, Junior = 100, Bredd = 100, Motion = 150, Dam, Motion Dam = 50, Ungdom = 50.
Maxpoäng sammanställning/heat: Senior/Junior/Bredd/Dam = 250, Motion 30-49 = 300, Motion 50-/Motion Dam/Ungdom = 300
För att erhålla poäng måste föraren ha fullföljt minst 1 varv/prov. Det sämsta deltävlingsresultatet för varje förare kommer räknas bort i totalsammanställningen. Särskiljning mellan förare vid lika poäng baseras på resultat i sista deltävlingen, sen näst sista osv.

Tidschema/Körordning: Presenteras i PM inför varje deltävling. Detta då heaten är olika långa och körordningen varieras, vilket resulterar i att tidsschemat ändras från tävling till tävling. Första heat startar alltid 09.00.

Anmälan tävlingsdagen: Sker i samband med besiktning. På förfrågan måste du alltid kunna uppvisa giltig endurolicens och medlemskort från din klubb. KOM I TID! Missad anmälan/besiktning medför att du inte får delta i tävlingen.

Besiktning: Samtliga motorcyklar kommer ljudprovas vid samtliga tävlingar. Godkänt ljudprov måste genomföras INNAN anmälan/besiktning stänger. Icke godkänd motorcykel tillåts ej starta. Fungerande transponder skall sitta monterad på MC vid besiktning. Insatser och andra konstruktioner på ljuddämparen MÅSTE vara fasta (skruvade / svetsade). Inga lösa delar.

Resultat: Preliminära live-resultat finns live.emx-timing.se. Officiella resultatlistan anslås enbart digitalt på live.emx-timing.se snarast efter avslutat heat med angiven tid varifrån protesttiden räknas. Slutlig resultatlista efter tävlingsdagen finns att tillgå på www.vintercupen.nu eller live.emx-timing.se

Priser: För totalcupen delas presentkort till ett värde av 700, 500 respektive 300 ut till de tre främsta i de enskilda klasserna Senior, Junior, Bredd, Dam, Ungdom E1 och Ungdom E0. I motionsklasserna lottas 12 presentkort a 500 kr ut bland de som deltar i sista deltävlingen. Pokalpriser tilldelas de tre första i varje klass i totalcupen.
Vid deltävlingarna delas pris ut till de 3 främsta totalt bland Senior/Junior och till de 3 främsta i Dam-klassen. 

Prisutdelning: Prisutdelning för totalcupen hålls vid sista deltävlingen. Ingen bankett detta corona-år…

Information om inställd tävling eller begränsat dubbdäcksanvändande ges på www.vintercupen.nu
Vid inställd tävling återbetalas Anmälningsavgiften för aktuell deltävling.

Allt deltagande i tävlingarna sker på den tävlandes egen risk. SVEMO, arrangörerna och dess funktionärer frånsäger sig allt ansvar för eventuellt inträffade skador, olyckshändelser och sabotage mot banan i samband med tävlingen.

Välkomna till 2021 års ”Vintercupen Östra Skaraborg”

Information om respektive tävlingsarrangör:
Töreboda MK 6/2: Tävlingsledare Daniel Johansson, Säkch Patrik Hellqvist, Miljöansv Erik Wallskog
Plats: Fimmerstabanan. Skyltning väg mellan Töreboda-Vassbacken. Upplysningar: D Johansson 0706-365012

Tidaholms MK 13/2: Tävlingsledare Anders Jansson, Säkch Gunnar Eng, Miljöansv Marcus Lindh
Plats: Tidaholms Motorstadion, Kleva. Upplysningar: Anders Friman 0706-489398

Falköpings MK 27/2: Tävlingsledare Kenneth Rundberg, Säkch Henrik Thune, Miljöansv Kjell Kjellner
Plats: Falköpings Motorstadion. Skyltning “Motorstadion”. Upplysningar: Andreas Karlsson 0706-60 24 55

Tibro MK 13/3: Tävlingsledare Mikael Blom, Säkch Eine Larsson, Miljöansv Göran Andersson
Plats: Tibro Motorstadion. Hänvisning från väg 49 öster Tibro. Upplysningar: Mikael Blom 0702-817601