Smittskyddssäkra tävlingar

Nedan finns ett dokument med de åtgärdspunkter som tagits fram för att genomföra tävlingarna så smittskyddssäkert som möjligt.
Det är VÄLDIGT viktigt att alla läser igenom, förstår allvaret och ser till att de efterlevs. Utöver dessa punkter gäller även självklart ett stort personligt ansvar.
Summan av detta är det som gör att vi överhuvudtaget kan genomföra racen, även om vi helst skulle vilja ha den vanliga ”folkfesten”. Men det får bli nästa år…

Pre-ride Töreboda

Det närmar sig race!
Å här kan du se en pre-ridevideo som Törebodagänget gjort. Har du anmält dig än?

Dags för anmälan…

Vi är självklart ödmjuka inför situationen med Covid -19 och håller koll på utvecklingen.
Med det i åtanke så vill vi återigen förtydliga att vi planerar för att genomföra racen framöver, men är beredda att ställa in eller flytta tävlingarna om smittläget förvärras. Även på kort varsel. Men vi håller både tummar och tår….

Som läget ser ut just nu så planerar vi öppna anmälan till premiären i Töreboda, och de andra deltävlingarna, vilket kommer ske Måndag den 18e Januari klockan 18.00
Som vanligt via Svemo TA

Som vi tidigare aviserat på sidan så finns det en åtgärdsplan för hur tävlingarna ska genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Läs mer här
Mer detaljerad info om detta och de förhållningsregler som kommer gälla kommer vi publicera lite längre fram.

En sak vill vi dock informera om innan anmälan öppnar. Detta riktar sig framför allt till de snabbare motionärerna.
Ingen av deltävlingarna kommer i år att köras med 2 prov. Istället kommer de 2 proven slås ihop till ett längre. Detta för att minska antalet servicetillfällen, vilket minskar smittorisken för både förare och servicepersonal.
Detta medför att vi inte har samma möjligheter att ”finjustera” körtiden, då varje pålagt eller avdraget varv slår väldigt mycket på körtiden. Detta fenomen kommer alltså uppstå på samtliga deltävlingar.
I Töreboda beräknas körtiden vara ca 22-23 minuter per prov för en snabb motionär. Alltså kan vi utgå från att det blir 2 prov för motionärena, då en ”medelmotionär” ska ha ca 1 timmas körtid.
Detta kommer säkert innebära att en del av de snabbare motionärerna tycker att de får en något för kort körtid.
För de som känner så är lösningen enkel. Då rekommenderar vi helt enkelt att man anmäler sig i Breddklassen.
Vi vet ju sen tidigare att farten bland de snabbare motionärerna räcker gott i breddklassen och körtiden torde då bli strax över timman för dem detta gäller.